Sąd Rejonowy w Wieliczce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-14/2018

OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-14/2018

z dnia 12 lipca 2018 r.

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na Wykonanie prac konserwacyjnych  pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25”.

Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-07-12
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-07-12 15:33
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-07-16 07:55
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-06-04
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-06-04 14:31
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-06-04 14:39
Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne i likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wieliczce
Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne i likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wieliczce
1. Sąd Rejonowy w Wieliczce, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 729) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem:
W części I: do sprzedaży na surowce wtórne, wymienione w załączniku nr 1;
W części II: do likwidacji, wymienione w załączniku nr 2.
2. Termin realizacji:
5 dni roboczych od daty zawarcia umowy przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji, dla każdej z ww. części.
3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Andrzej Dudziński, tel. 12 347 30 73, e-mail: andrzej.dudzinski@wieliczka.sr.gov.pl.
Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym.

4. Kryteria wyboru ofert:
W części I: za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najwyższą ceną zakupu za 1 kg.
W części II: za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną za likwidację 1 kg składników majątku ruchomego.
W sytuacji złożenia dwóch jednakowych ofert cenowych dla poszczególnych części, przy wyborze decydować będzie kolejność wpływu.
5. Istotne postanowienia:
  • wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu składników majątku ruchomego, ponosi wykonawca,
  • zakupione odpady nie podlegają reklamacji,
  • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa   się  siłami i środkami własnymi wykonawcy,
  • w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sąd Rejonowy w Wieliczce ma  prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.  
6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część.
Ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 3, należy przesłać/złożyć w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka lub przekazać drogą elektroniczną na adres: andrzej.dudzinski@wieliczka.sr.gov.pl, do dnia 4 czerwca 2018 r., do godz. 12.00.
Do ofert należy załączyć:
  1. kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z artykułem 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2018.21 j.t.);
  2. dokumenty rejestrowe firmy (Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).
  
Załączniki:
  1. wykaz składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce wtórne;
  2. wykaz składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do likwidacji;
  3. Formularz oferty.
 
 

Załączniki:

Zał. nr 1. Plik xls 14.38 KB
Zał. nr 2. Plik xls 10.02 KB
Zał. nr 3 - Formularz ofertowy. Plik doc 19.68 KB
Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-05-21
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-05-21 15:04
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-05-21 15:06
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-12/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-12/2018

z dnia 10 maja 2018 r.

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na „Dostawę i montaż mebli biurowych i konferencyjnych oraz krzeseł i foteli obrotowych dla Sądu Rejonowego w Wieliczce”.

Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-05-10
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-05-10 10:41
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-06-07 12:38
OGŁOSZENIE nr Adm.Wi. 26-13/18 z dnia 10 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE nr Adm.Wi. 26-13/18 z dnia  10 maja 2018 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę: pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Wieliczce
 
Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-05-10
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-05-10 16:04
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-05-21 14:29
Ogłoszenie: „Świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce, w tym działanie grup interwencyjnych”
Sąd Rejonowy w Wieliczce informuje o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce, w tym działanie grup interwencyjnych”,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej w Krakowie.
Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem:


http://www.czdsigb.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne-sp-430514327/299-swiadczenie-uslug-w-zakresie-dozorowania-i-ochrony-obiektow-sadu-rejonowego-w-wieliczce-w-tym-dzialanie-grup-interwencyjnych-2

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-05-09
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-05-09 15:04
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-05-09 15:04
OGŁOSZENIE nr Adm.Wi-26-9/2018 z dnia 15.03.2018r.

OGŁOSZENIE nr Adm.Wi-26-9/2018 z dnia 15.03.2018r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: sukcesywne dostawy okładek na akta sądowe oraz druków dla Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz Wydziałów Zamiejscowych w 2018 r.

Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-03-15
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-03-15 15:11
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-03-29 15:53
OGŁOSZENIE nr Adm.Wi. 26- 6/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE nr Adm.Wi. 26- 6/18 z dnia  22 lutego 2018 r.

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na:  „Świadczenie usług konserwacji i napraw systemów p-poż SAP oraz systemów alarmowych (antywłamaniowych) w budynkach Sądu Rejonowego w Wieliczce przez okres 24 miesięcy”
 
Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-02-22
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-02-22 15:04
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-03-01 14:54
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SĄDU REJONOWEGO W WIELICZCE POWYŻEJ 30 TYS. EURO NA 2018 r.
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SĄDU REJONOWEGO W WIELICZCE POWYŻEJ 30 TYS. EURO NA 2018 r.
Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-02-22
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-02-22 14:27
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-02-22 14:33
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-5/18 z dnia 1 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-5/18 z dnia 1 lutego 2018 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Wieliczce”.

Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-02-01
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-02-01 15:25
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-02-22 14:36
OGŁOSZENIE nr Adm.Wi. 26- 1/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE nr Adm.Wi. 26- 1/18 z dnia  17 stycznia 2018 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: obsługę prawną Sądu Rejonowego w Wieliczce
 
Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2018-01-17
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2018-01-17 09:34
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2018-01-30 15:30
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-13/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-13/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę Kompleksową obsługę serwisową  drukarek  eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów i części zamiennych, w zamian za opłatę obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków”.

Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2017-12-08
Publikujący Andrzej Dudziński - inspektor 2017-12-08 15:14
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2017-12-21 14:50
Adm.Wi-26-8/17 - Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości
Sąd Rejonowy w Wieliczce uprzejmie informuję o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz na terenach przyległych do budynków”


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-12-07
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-10-12 15:08
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-07 14:52
Adm.Wi-26/15/2017 Informacja z otwarcia ofert "Dostawa i montaż mebli"
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-12-07
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-12-07 14:55
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-07 14:57
Adm.Wi-26-5/17 - Świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów
Sąd Rejonowy w Wieliczce uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania na „Świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Wieliczce, w tym działanie grup interwencyjnych”

Załączniki:

wersja pdf Plik pdf 267.82 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-12-05
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-12-05 15:26
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-05 15:26
Zamówienia publiczne
1) OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-15/201 z dnia 30 listopada 2017 r.
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie procedury otwartej na "Dostawę i montaż mebli dla Sądu Rejonowego w Wieliczce"
https://www.wieliczka.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-303-1418

2) OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-14/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę „Koszenia trawników, wywozu skoszonej trawy, utrzymania czystości i odśnieżania chodnika na działce ewidencyjnej nr 1752/38, obręb Wieliczka”.
https://www.wieliczka.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-303-1410
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-30
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-30 16:08
Modyfikacja Andrzej Dudziński - inspektor 2017-12-08 08:17
Ogłoszenie nr Adm.Wi-26-15/2017
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-15/2017
z dnia 30 listopada 2017 r.
 
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie procedury otwartej na "Dostawę i montaż mebli dla Sądu Rejonowego w Wieliczce"

Załączniki:

Ogłoszenie na Adm.Wi-26-15/2017 Plik pdf 2.68 MB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-30
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-30 15:40
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-01 15:14
OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-14/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE NR Adm.Wi-26-14/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę „Koszenia trawników, wywozu skoszonej trawy, utrzymania czystości i odśnieżania chodnika na działce ewidencyjnej nr 1752/38, obręb Wieliczka”.

Podmiot publikującyOddział Administracyjny
AutorAndrzej Dudziński - inspektor2017-11-28
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-28 15:12
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-27 12:01
Adm.Wi-26/9/2017 - Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-27
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-27 15:23
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-27 15:25
Ogłoszenie nr Adm.Wi-26-11/2017 - Dostawa i montaż mebli
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-24
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-24 14:53
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-30 15:36
Ogłoszenie nr Adm. Wi. 26-9/17 z dnia 6 listopada 2017
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-06
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-06 15:07
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-09 15:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka tel. 12 347 30 00email: informatyk@wieliczka.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]