Sąd Rejonowy w Wieliczce
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Wykaz inwentarza - Sygn. I Ns 395/18
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-07-09
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-07-09 14:44
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-07-09 14:46
Wykaz inwentarza - Sygn. I Ns 436/18
I Ns 436/18 
 
„Sąd Rejonowy w Wieliczce ogłasza, że do tutejszego Sądu został złożony wykaz inwentarza po Mieczysławie Samborek, urodzonym w dniu 17 kwietnia 1944 r., zmarłym w dniu 19 maja 2017 r. Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza"
 
 
6381 § 1 kpc :
 
§ 1.
Ogłoszenia, o których mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3 i art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. 
 
§ 3.
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że: 
1)
ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 
2)
osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-07-03
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-07-03 12:30
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-07-03 12:32
Zarządzenie - Sygn. IV RC 89/18
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-06-28
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-06-28 07:31
Zarządzenie - Sygn. IV Nsm 141/18
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-06-27
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-07-27 08:09
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-06-28 15:20
Wezwanie do odbioru depozytu - Sygn. I Ns 455/13
Sąd Rejonowy w Wieliczce ogłasza, że zgodnie z postanowieniem z 26 czerwca 2013 roku, sygn. akt I Ns 455/13, Gmina Skawina wpłaciła do depozytu sądowego kwotę 85.664 złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczenie w udziałach wynoszących łącznie 8/9 części nieruchomości położonej w Skawinie oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 2043/16 i 2043/29, powstałe z parcel gruntowych l. kat. 2471/1, 2472, 2473 i 2471/2 objętych wykazem hipotecznym Lwh 605 gminy katastralnej Skawina. We wskazanym wykazie hipotecznym jako współwłaściciele nieruchomości w zakresie przedmiotowych udziałów w łącznej wysokości 8/9 części zostali wskazani Jan Stępski, Teresa Stępska, Władysław Stępski, Olimpia Apolonia ze Stępskich Baczyńska, Bronisława ze Stępskich Metner, Anna ze Stępskich Karcz. Część sumy złożonej do depozytu została już wypłacona następcom prawnym Jana Stępskiego, w związku z czym w depozycie pozostaje kwota 75.282,26 złotych. Sąd wzywa wyżej wymienione osoby, względnie ich następców prawnych albo inne osoby, które wykażą, że przed wywłaszczeniem przysługiwało im prawo własności opisanej nieruchomości położonej w Skawinie, do odbioru depozytu. W razie nieodebrania depozytu przez osobę uprawnioną, ulegnie on przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa po upływie dziesięciu lat od jego złożenia, to jest w 2023 roku.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-06-05
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-06-05 14:26
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-06-05 14:27
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-04-17
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-04-17 15:30
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-04-17 15:31
E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej do 30.06.2018 r.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-04-06
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-04-06 07:46
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-04-06 07:49
Postanowienie - sygn. I Ns 138/18
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-02-21
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-02-21 14:57
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-02-15
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-02-15 18:22
Wezwanie do odbioru depozytu - sygn. I Ns 134/11
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-02-09
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-02-09 07:38
Postanowienie - Sygn. akt I Ns 1122/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2018-01-02
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-01-02 14:29
Sygn. akt I Ns 1042/17

Załączniki:

Wersja pdf Plik pdf 171.18 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-12-05
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-12-05 11:09
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-05 11:09
Zarządzenie sygn. IV Rc 92/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-12-01
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2018-01-01 08:05
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-12-05 11:10
Wynik postępowania
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-29
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-29 13:14
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2018-01-08 11:26
Postanowienie - Sygn. akt I Ns 1009/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-24
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-24 14:36
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-24 14:37
Ogłoszenie - Syg. akt I NS 1004/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-24
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-24 08:52
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-24 08:59
Ogłoszenie I Ns 1012/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-23
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-23 09:15
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-23 09:16
Ogłoszenie - Sygn. akt II K 873/16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-22
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-22 07:35
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-27 15:18
Ogłoszenie I Ns 947/17

Załączniki:

INS 947/17 Plik pdf 178.72 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-06
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-06 14:57
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-06 14:58
Ogłoszenie I Ns975-17

Załączniki:

INs975-17 Plik pdf 175.56 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-11-06
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-11-06 14:00
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-06 21:02
Sygn. akt I Ns 930/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-10-25
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-10-25 09:25
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-10-25 09:24
Ogłoszenie dot. sygn. akt II K 873/16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-10-12
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-10-12 07:36
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-29 13:16
Ogłoszenie dot. sygn. akt I NS 841/17

Załączniki:

zalacznik1 Plik pdf 458.91 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-10-04
Publikujący - 2017-10-04 13:15
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-11-06 21:06
Postanowienie Dot. Sygn. akt I Ns 629/17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-07-31
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-07-31 11:13
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-07-31 11:13
Sygn. akt II K 873/16
Sygn. akt II K 873/16                                                         Wieliczka, dnia  26 lipca 2017 r.
   (PR 2 Ds. 23.2016/D)
 
OGŁOSZENIE
 
            Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych – 96 osób – występujących w sprawie z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Wieliczce przeciwko Joannie Opyrchał o sygn. II K 873/16 (PR 2 Ds. 23.2016/D) oskarżonej o czyny z art. 286 § 1 k.k., iż rozprawa odbędzie się w dniu  10 października 2017 roku o godz. 10:00, w Sądzie Rejonowym
w Wieliczce, ul. Janińska 25 w sali nr 5.     

            Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Sekretariacie Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Wieliczce pod nr tel. 12-289-15-36(37).
 
Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe
 
POUCZENIE
Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. W przypadku nie uczestniczenia w rozprawie z powodu braku prawidłowego powiadomienia o jej terminie oświadczenie takie pokrzywdzony może złożyć najpóźniej bezpośrednio po wywołaniu sprawy na pierwszej rozprawie, o której został powiadomiony.
Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego.
 
zgodnie z treścią art. 387 § 1 i 2 k.p.k.:
- do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego;
- sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.
 
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).
W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. W zależności od wyniku procesu kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627-629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).
2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także - w razie potrzeby - jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i 2).
3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania (śledztwa lub dochodzenia) oraz złożenia zażalenia na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a i 3, art. 325a § 2).
4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1 i art. 325a § 2). Jeśli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd. Wniosek taki może zgłosić również prokuratorowi (art. 316 § 3).
5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie, np. w przesłuchaniu świadka. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). Na żądanie należy dopuścić pokrzywdzonego do udziału również w innych czynnościach (art. 317 § 1). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczania do udziału w czynności ze względu na dobro postępowania (art. 316 § 1 i art. 317 § 2). Pokrzywdzony wezwany do osobistego stawiennictwa może usprawiedliwić swoją nieobecność spowodowaną chorobą tylko przedstawiając zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest w tym wypadku niewystarczające (art. 117 § 2a).
6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).
7. Prawo dostępu do akt sprawy, w tym do przeglądania akt oraz samodzielnego sporządzania z nich odpisów i kopii (art. 156 § 1). Pokrzywdzony może też odpłatnie uzyskać odpisy i kopie z akt sprawy (art. 156 § 2). Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).
8. Prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 3 dni od daty końcowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania (art. 321 § 5).
9. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. poz. 553, z późn. zm.).
10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).
1) Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.).
11. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).
12. Prawo złożenia zażalenia na postanowienia i zarządzenia w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 459) oraz na inne czynności naruszające jego prawa (art. 302 § 2).
13. Prawo złożenia wniosku o otrzymanie informacji o zarzutach wobec oskarżonego oraz o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia sądu, podczas którego może dojść do umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania albo skazania oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy (art. 337a).
14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325).
15. Informacje dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy.
Zamieszcza się je w odrębnym załączniku wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148a).
16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1-17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. poz. 557, z późn. zm.).
18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w - art. 611wc).
 
Pokrzywdzony jest obowiązany:
1) poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu jego zdrowia zależy karalność czynu (art. 192 § 1);
2) wskazać adresata (tzn. osobę lub instytucję z danymi adresowymi) dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresata może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);
3) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary); w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-07-27
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-07-27 13:59
Ogłoszenie

Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych

Załączniki:

Skan dziennika Plik pdf 1,004.05 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-07-14
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-07-14 09:32
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-07-14 09:33
Ogłoszenie dot. sygn. akt II K 873/16
Wieliczka, dnia  2 czerwca 2017 r.
Sygn. akt II K 873/16
   (PR 2 Ds. 23.2016/D)
 
OGŁOSZENIE
 
            Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych – 96 osób – występujących w sprawie z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Wieliczce przeciwko Joannie Opyrchał o sygn. II K 873/16 (PR 2 Ds. 23.2016/D) oskarżonej o czyny z art. 286 § 1 k.k., iż rozprawa odbędzie się w dniu  25 lipca 2017 roku o godz. 12:00, w Sądzie Rejonowym
w Wieliczce, ul. Janińska 25 w sali nr 5.     

            Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Sekretariacie Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Wieliczce pod nr tel. 12-289-15-36(37).
 
Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe
 
POUCZENIE
Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. W przypadku nie uczestniczenia w rozprawie z powodu braku prawidłowego powiadomienia o jej terminie oświadczenie takie pokrzywdzony może złożyć najpóźniej bezpośrednio po wywołaniu sprawy na pierwszej rozprawie, o której został powiadomiony.
Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego.
 
zgodnie z treścią art. 387 § 1 i 2 k.p.k.:
- do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego;
- sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.
 
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1)1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).
W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1). W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie. W zależności od wyniku procesu kosztami wynajęcia pełnomocnika może zostać obciążony oskarżony (art. 627-629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).
2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także - w razie potrzeby - jeżeli jest on głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i 2).
3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania (śledztwa lub dochodzenia) oraz złożenia zażalenia na bezczynność organu, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a i 3, art. 325a § 2).
4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1 i art. 325a § 2). Jeśli istnieje obawa, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, pokrzywdzony może wystąpić o jego przesłuchanie przez sąd. Wniosek taki może zgłosić również prokuratorowi (art. 316 § 3).
5. Prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie, np. w przesłuchaniu świadka. W czynnościach tych może również uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 315 i art. 316). Na żądanie należy dopuścić pokrzywdzonego do udziału również w innych czynnościach (art. 317 § 1). W szczególnie uzasadnionym wypadku można odmówić dopuszczania do udziału w czynności ze względu na dobro postępowania (art. 316 § 1 i art. 317 § 2). Pokrzywdzony wezwany do osobistego stawiennictwa może usprawiedliwić swoją nieobecność spowodowaną chorobą tylko przedstawiając zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest w tym wypadku niewystarczające (art. 117 § 2a).
6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania się z jego pisemną opinią (art. 318).
7. Prawo dostępu do akt sprawy, w tym do przeglądania akt oraz samodzielnego sporządzania z nich odpisów i kopii (art. 156 § 1). Pokrzywdzony może też odpłatnie uzyskać odpisy i kopie z akt sprawy (art. 156 § 2). Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).
8. Prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 3 dni od daty końcowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania (art. 321 § 5).
9. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. poz. 553, z późn. zm.).
10. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).
1) Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.).
11. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).
12. Prawo złożenia zażalenia na postanowienia i zarządzenia w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 459) oraz na inne czynności naruszające jego prawa (art. 302 § 2).
13. Prawo złożenia wniosku o otrzymanie informacji o zarzutach wobec oskarżonego oraz o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia sądu, podczas którego może dojść do umorzenia postępowania, warunkowego umorzenia postępowania albo skazania oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy (art. 337a).
14. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325).
15. Informacje dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach sprawy.
Zamieszcza się je w odrębnym załączniku wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148a).
16. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1-17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
17. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. poz. 557, z późn. zm.).
18. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten, na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w - art. 611wc).
 
Pokrzywdzony jest obowiązany:
1) poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu jego zdrowia zależy karalność czynu (art. 192 § 1);
2) wskazać adresata (tzn. osobę lub instytucję z danymi adresowymi) dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresata może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);
3) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary); w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-06-07
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-06-07 12:50
Postanowienie Dot. Sygn. akt I Ns 494/17

Załączniki:

załącznik 1 Plik txt 278.15 KB
załącznik 2 Plik txt 550.08 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-06-05
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-06-05 13:05
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-07-26 09:22
Ogłoszenie dot. sygn. akt I Ns 494/17


 

Załączniki:

załącznik 2 Plik image 278.15 KB
załącznik 1 Plik image 1.16 MB
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-06-05
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-06-05 13:41
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-07-26 09:20
Ogłoszenie I Ns 181-15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wieliczce
Autor Sąd Rejonowy w Wieliczce2017-05-08
Publikujący Przemysław Musiał - Admin 2017-05-08 13:23
Modyfikacja Przemysław Musiał - Admin 2017-05-08 13:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka tel. 12 347 30 00email: informatyk@wieliczka.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]